HTML4

Introductie

De Huissense Gilden

Waar ze vroeger de stad beschermde zijn ze er nu nog voor tradites en gebruiken. De twee enige nog bestaande stadsgilden in Gelderland: Het St. Gangulphusgilde en het St. Laurentiusgilde binnen de stad Huissen.

Een “Gilde”
Vanaf de middeleeuwen ontstonden allerlei soorten gilden. Een gilden was een vereniging waarin mensen met dezelfde beroepsgroep in verenigd waren. Zo konden kennis, vaardigheden en ervaring moeiteloos uitgewisseld worden. De bakkers hadden het Bakkersgilde. Wilde je bakker worden dan moest je er lid van zijn. 

Schuttersgilden
Bij de zogenaamde Schuttersgilden zat het iets anders. De schuttersgilden hadden de taak de stad te beschermen en de orde te handhaven. De leden, de gildebroeders, hadden een regulier beroep en waren daarnaast schutter. 

HuissenHuissen
Zo ook in Huissen. De eerste schuttersgilde is in Huissen in 1411 opgericht. Men had behoeft aan zo’n gilden want het plaatsje was inmiddels een echte stad geworden. Huissen verwierf in 1314 stadsrechten. Huissen was omringt door stadsmuren en vlak daar langs liep de rijn. Daar hief men tol. De stad was toen in handen van de Graaf van Kleef. Dit was bijzonder omdat de plaatsen om Huissen heen eigendom waren van de Hertog van Gelre. Dit leidde nog wel eens tot een conflict.)

Het St. Jorisgilde en het St. Antoniusgilde
Zoals eerder gezegd is in 1411 de eerste Huissense Schuttersgilde opgericht. Dat was het St. Jorisgilde. Een tijd later, in de vijftiende eeuw ontstond ook het St. Antoniusgilde. Van de oprichting van dit gilde is geen specifiek jaartal bekend. Deze beide gilden hadden de taak de orde binnen de stad te bewaken. Maar vooral het verdedigen van de stad, zoals tegen de Hertog van Gelre.

Het Beleg en Onzet van Huissen
Dit werd zeker belangrijk in het jaar 1502. Huissen floreerde op dat moment. En voor de eigenaren was de tol die op de Rijn geheven werd erg lucratief. Dat vond Hertog Karel van Gelre dus ook. Hij wilde Huissen innemen. Het zou lastig zijn om door de hoge stadsmuren te geraken, dus daarom deed hij iets anders. De hertog liet zijn troepen de stad belegeren. Op die manier zouden de Huissenaren niet aan eten kunnen komen. Het vallen van Huissen zou een kwestie van tijd zijn. Waar de hertog niet aan gedacht had was dat er genoeg groente verbouwd werd en dat er, uit de rijn, genoeg gevist kon worden om het even uit te houden. Meer dan een maand hebben de Gelderse troepen voor de muren gelegen. Genoeg tijd voor het kleefse ontzettingleger om naar Huissen te komen om het te ontzetten. Na een bloederige slag werd Karel van Gelre verslagen. De Huissense gilden herdenken dit nog ieder jaar.

St. Gangulphusgilde
In het jaar 1536 fuseerde het St. Jorisgilde en het St. Antoniusigilde tot het St. Gangulphusgilde. Deze bestaat nog steeds.

St. Laurentiusgilde
Huissen was in 1661 inmiddels eigendom van de keurvorst van Brandenburg. Deze keurvorst richte in dat jaar het St. Laurentiusgilde op. Als tegenhanger van het St. Gangulphusgilde. Dit nieuwe gilde was voor de “jonggezellen”. Ook dit gilde bestaat nog steeds.

Verandering en Samenwerking
In de loop der jaren verloren de beide gilden hun militaire functie. Deze werd overgenomen door het leger en de politie. Maar de gilden bleven bestaan en actief. De nieuwe rol werd het bewaren van de tradities en gebruiken. Sinds 1889 werken de twee Huissense gilden nauw samen.Wanneer zij door de straten van Huissen gaan zijn zij te onderscheiden doormiddel van hun kleur. De leden van het St. Gangulphusgilde dragen de kleur rood. En de “jongeren”, het St. Laurentiusgilde, voert de kleur blauw.

Anno nu
Nu meer dan 600 jaar na de oprichting van de eerste gilden in Huissen zijn zij nog steeds springlevend. Zij dragen de tradities en de geruiken van die 600 jaar Huissense gilden-geschiedenis uit. De gildebroeders hebben een aantal dagen in het jaar dat zij bij elkaar komen. Zoals koningschieten, kerkwijding, het ontsteken van het paasvuur, de dagen van de patroonheilige en de herdenking en het naspelen van het Beleg en Ontzet van Huissen. En daarnaast zijn de gilden uit Huissen diepgeworteld in de Gelderse gemeenschap van Gilden en Schutterijen.Dit alles onder de eeuwen oude pijlers van Broederschap Dienstbaarheid en Trouw.

Gildenhuissen.nl is de website van het St. Gangulphusgilde en het St. Laurentiusgilde binnen de stad Huissen
© 2012, Alle rechten voorbehouden

Deze website is het best te bekijken in Google+ Chrome, Mozilla Firefox 3- of Microsoft Internet Explorer 9 of hoger