HTML4

Het verhaal van St. Laurentius

Geschreven door Sjoerd Wannet
Gepubliceerd op vrijdag 09 augustus 2013 14:50

St. Laurentius van RomeMorgen is het 10 augustus. De naamdag van St. Laurentius van Rome, de patroonheilige van het St. Laurentiusgilde uit Huissen. Zondag vieren wij dan ook St. Laurentiusdag. Maar wie was Laurentius eigenlijk?

Het is het jaar 225 na Christus in het Romeinse rijk. De opperste macht in het Romeinse rijk is de keizer. Alleen het is met de kwaliteit van de keizers niet zo goed gesteld. Toen 257 jaar geleden Augustus het keizerschap op zich nam, leek het een goed idee. Augustus was een voortvarende keizer, en tijdens zijn regeringsschap begon het Pax Romana (Romeinse vrede). Dit betekende een periode van 200 jaar vrede voor het Romeinse rijk. Een periode waarin het Romeinse rijk bloeide.

We bevinden ons alleen nu in het jaar 225, dat is het jaar waarin Serverus Alexander de keizer is. Serverus Alexander stamt uit de Severische dynastie die al sinds 193 na Christus de keizers levert.

In het jaar 225 na Christus wordt Laurentius van Rome, in het huidige Spanje geboren. Zo gauw Laurentius 10 jaar is, breekt de hel los. Serverus Alexander wordt vermoord door opstandige soldaten. Daarna breekt de tijd van de soldatenkeizers uit. Er komen dan meer dan 50 keizers in 50 jaar, soms zijn er wel meer dan 2 keizers tegelijk! Al die keizers kandidaten bevechten elkaar, en de Pax Romana is verstuurd, het is een soort van burgeroorlog. In deze onrustige tijd, voelt Laurentius zich sterk aangetrokken tot een religieuze sekte, die zichzelf de Christen noemen.

Laurentius raakt helemaal overtuigd van het gedachtegoed van de Christen. Hij wordt zelf een vroom Christen. De Christen hebben het alleen zwaar te voorduren, ze worden niet erkend als een godsdienst, maar gezien als een sekte door de machthebbers. Bij tijd en wijle zijn er zelfs vervolgingen.

Ondanks al deze moeilijkheden blijft Laurentius overtuigd van het Christelijk geloof.
Laurentius is zelfs zo vroom persoon dat hij benoemd wordt tot diaken van Rome, daarom heet hij ook Laurentius van Rome. Er zijn dan zeven diakens in Rome. Laurentius is als diaken verantwoordelijk voor het bewaren van de heilige boeken.

In 253 na Christus komt er Valerianus I aan de macht, en benoemt zichzelf tot keizer. Laurentius is dan 28 jaar en heeft al 24 verschillende keizers meegemaakt. Ook van Valerianus I werd niet zo lange levensduur verwacht. Alleen Valerianus I houdt het wel een langere tijd uit. En nu blijkt Valerianus I ook nog een Christenhater te zijn. Zo kondigt hij in 258 (Hij regeert dan al 5 jaar!) een nieuwe wet aan die Christen het recht op vergaderen en heilige missen verbiedt. De hoofdiaken van Rome Sixtus II, besluit zich hier niks van aan te trekken. De keizer pikt dit niet en neemt alle diaken gevangen, waaronder ook Laurentius. Valerianus I heeft geld nodig, en hij weet dat Laurentius geld heeft van de kerk. Dus hij beveelt Laurentius al het geld en de kostbare bezittingen van de kerk van Rome aan hem te geven. Laurentius vraagt dan om verlof om, die kostbare bezittingen op te halen. In de tijd van zijn verlof deelt Laurentius al de kostbare bezittingen aan de armen uit en gaat dan terug naar de keizer. Dan gaat Laurentius samen met een groep armen op weg naar de keizer. Eenmaal voor de keizer gekomen zegt Laurentius dat al deze mensen de kostbaarste bezittingen van de kerk zijn. Valerianus I wordt hier zo boos over, dat hij Laurentius op 10 augustus roostert en daarna onthoofd.

Laurentius wordt later als de Christelijke kerk wel machtig is verheven tot een heilige van de kerk. St. Laurentius is de patroonheilige van: Rotterdam, de Bakkers, Bibliothecaressen en het jongerengilde van Huissen! 

- Het verhaal van St. Laurentius van Rome door Sjoerd Wannet zoals gepubliceerd in de Huissense Gildenkroniek van mei 2011.

 

Gildenhuissen.nl is de website van het St. Gangulphusgilde en het St. Laurentiusgilde binnen de stad Huissen
© 2012, Alle rechten voorbehouden

Deze website is het best te bekijken in Google+ Chrome, Mozilla Firefox 3- of Microsoft Internet Explorer 9 of hoger