HTML4

Disciplines

Binnen de gilden zijn er verschillende functies te bekleden. Deze zijn:

  • Tamboer,
  • Vendelier 
  • Kruisboogschutter
  • Adjudant 

De functie van tamboer is officieel alleen een functie voor leden van het St. Laurentiusgilde. De functie van Kruisboogschutter is juist weer een functie die officieel alleen doo leden van het St. Gangulphusgilde kan worden bekleed.

DE TAMBOERS

Voor lopen de tamboers met hun Gildentrommen. De tamboers oefenen regelmatig om hun kunnen op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren. Ze begeleiden de vendeliers ook vaak tijdens een vendelhulde.

DE VENDELIERS

Huissen staat bekend als de bakermat van het groeps-vendelen. Het groepsvendelen (minstens vier vendeliers) is in feite het brengen van een groet.

Deze groet mag alleen worden gebracht aan geestelijke en wereldse autoriteiten en aan de eigen Gildenkoningen.

Vandaar dat wanneer er gevendeld wordt de voornaamste van de aanwezigen zich moet opstellen naast de Gildenkoning, omdat de groet aan hem gebracht wordt en de eer afstraalt op de andere aanwezigen.

Ook de vendeliers oefenen eenmaal per week om hun kunnen op peil te houden.

Dit is ook belangrijk voor de vendelwedstrijden die gehouden worden tijdens de gildenconcoursen. De vendeliers hebben al regelmatig een eerste prijs weggesleept.

DE ADJUDANTEN

De adjudanten hebben meer een ceremoniele functie. Ze begeleiden de koningen bij concoursen en historische optochten.

DE KRUISBOOGSCHUTTERS.

Het kruisboogvendel is opgericht in 1975.

Kees Berendsen(+) heeft zich destijds sterk gemaakt om een kruisboogvendel op te richten. Het kruisboogvendel is aangesloten bij de N.K.B.

(Nederlandse KruisboogBond). De schutters doen ook mee aan landelijke wedstrijden. Ze hebben een vaste oefenavond in de week. Ze beschikken over automatische schietbanen.

GEKOZEN FUNCTIES

Voor de volgende functies wordt ie gekozen door de leden:

Generaal, elk Gilde telt er een Kapitein, komt uit het St. Gangulphusgilde Luitenant, komt uit het St. Laurentiusgilde Vaandeldrager, uit beide Gilden komt er een Schuttersknecht, wordt gekozen uit de leden en voert het beheer over de materialen en attributen.

Gildenhuissen.nl is de website van het St. Gangulphusgilde en het St. Laurentiusgilde binnen de stad Huissen
© 2012, Alle rechten voorbehouden

Deze website is het best te bekijken in Google+ Chrome, Mozilla Firefox 3- of Microsoft Internet Explorer 9 of hoger