HTML4

Koningschieten 29 juni 2014

Geschreven door Tjebbe Kersten
Gepubliceerd op maandag 16 juni 2014 21:54

Harry Berendsen wordt op de schouder genomen als de nieuwe koning (2013)De voorbereiding van het koningschieten begint al op de derde zondag na Pasen. Dan komen de gildebroeders bijeen om te stemmen of er wel of niet geschoten wordt op de vogels en klossen. De uitslag van deze stemming wordt door de man met het Blèk en gildetamboers aan de bevolking verteld. Dan zal ook de vlag in de Gildenmast worden gehesen, zodat de Huissenaren kunnen zien dat er weer geschoten wordt op de vogels en de klossen.

Vanaf 1945 is de uitslag altijd nog positief geweest. Maar er zijn ook tijden geweest dat er negatief werd gestemd. Dan vond er geen koningschieten plaats. In de oude gildenboeken lezen we dan ook “wegens duuren tijd” er geen kandidaten waren, er werd dan geen koning geschoten. Het vogelschieten (prijsschieten) ging wel gewoon door. De gildebroeders gaan eerst gezamenlijk om 10:00 naar de Eucharistieviering. Na deze viering gaan de gildebroeders naar het gildehuis voor een bijeenkomst, waarbij tot 12.00 uur de kandidaten zich kunnen opgegeven voor het koningschieten.

Omstreeks 13.00 uur zitten de gildenbroeders aan hun gildenmaaltijd.

Rond 13:30 uur trekken de Gilden door het stadje om zich naar het Raadhuisplein te gaan, waar het vogel en koningschieten zal plaatsvinden. Er zal begonnen worden met het vogelschieten.

Aan het vogelschieten mag iedere gildenbroeder en buitengewoon lid deelnemen. De openingsschoten zullen worden gelost door de beschermheer der Gilden, drs. R.Persoon en de burgemeester en of de wethouder van de gemeente Lingewaard.

Na het vogelschieten begint men aan het koningschieten.

Bij voldoende kandidaten zal het Sint Gangulphusgilde als eerste schieten, gevolgd door het Sint Laurentiusgilde.  Hierbij geldt dat degene die het laatste stukje van de klos schiet zich voor een jaar koning der gilden mag noemen.

Zodra de nieuwe koningen bekend zijn trekken de Gilden op om de koninginnen af te halen. Voor de nieuwe koningen zal een vendelhulde gegeven worden en het kanon zal worden afgeschoten. De dag wordt 's avonds besloten met een groot koningsbal in de Buitenpoort.

Gildenhuissen.nl is de website van het St. Gangulphusgilde en het St. Laurentiusgilde binnen de stad Huissen
© 2012, Alle rechten voorbehouden

Deze website is het best te bekijken in Google+ Chrome, Mozilla Firefox 3- of Microsoft Internet Explorer 9 of hoger