HTML4

22 juni: Beleg en Ontzet Huissen 2013

Geschreven door Jan Giesen
Gepubliceerd op vrijdag 14 juni 2013 21:15

Beleg  OntzetDe belangrijkste dagen voor de beide Huissense Gilden zijn de herdenking van het beleg en ontzet uit 1502 op zaterdag 23 juni, gevolgd door het koning- en vogelschieten op zondag 24 juni. De afgelopen maanden zijn verschillende Gildenbroeders aan het werk geweest om het beleg en ontzet in een nieuwe opzet te geven. Doelstelling is om het uit te bouwen tot een waar Huissens volksfeest. Verschillende verenigingen zijn benaderd voor medewerking aan het beleg en ontzet. Elk jaar zal er iets nieuws of een oude traditie weer bijkomen. Vorig jaar werd het zilverwegen ingevoerd, wat ook dit jaar weer zal plaatsvinden. Normaal gebeurde dit in het gildenhuis, maar vanaf vorig jaar op de markt, op de plaats waar het waaggebouw ooit gestaan heeft. Dit gebouw is verwoest in de laatste wereldoorlog. Nieuw dit jaar is het “Gelderse kampement” achter op de molenweide. De Geldersen belegeren de stad en zullen vanuit hun kampement diverse aanvallen uitvoeren op de stad. 

Het beleg en ontzet van Huissen, wat ons terugvoert naar 1502. Het jaar dat Karel van Gelre de smadelijke nederlaag tegen de Huissenaren leed. Sinds de oprichting van het Sint Gangulphusgilde in 1536 wordt het beleg en ontzet van Huissen herdacht. Doordat deze herdenking al zeer oud is staat deze dag ook bol van tradities en folklore. De voorbereiding begint al weken van te voren, tijdens de zogenaamde aanbestedingsvergadering. Vragen als: wie wordt er wildeman, drager van het visnet, dokters, vuurmaker en bielemannen komen dan aan de orde. Vaak zijn er meerdere kandidaten, en soms worden ook bepaalde functies “verkocht”. Degene die het meest biedt heeft recht op de functie. 

Zaterdagmorgen in de vroege ochtenduren worden door de reveilleploeg de beide koningen met behulp van het Gildenkanon uit hun bed geschoten. Om 8.00 uur gaan alle Gildenbroeders naar de stadskerk waar in de Gildenkapel een Eucharistieviering wordt opgedragen. Na deze Eucharistieviering zal er een vendelhulde gebracht worden bij het monument van de gildenbroeders.

De Bende van de Wildeman

Vroeger werd het beleg en ontzet op maandag gevierd. Op maandagmiddag ging de wildeman naar de scholen om te kinderen te “bevrijden”. Het gevolg was dat dan veel kinderen met de wildeman meegingen. Nu het beleg en ontzet op zaterdag is, is er een speciale zaterdagschool. Voor de kinderen van ongeveer 6 tot 13 jaar wordt er ook dit jaar weer een leuk “lesprogramma” georganiseerd. De ervaring leert dat ook volwassenen deze uitleg zeer op prijs stellen. Vast en zeker zullen ze daarna in geuren en kleuren vertellen welke bende de wildeman er dit jaar weer van gaat maken…

Zaterdag, 22 juni 2011 , aanvang 10.00 uur scouting gebouw van Scouting de Dannenburcht.

 

2012 - Beleg en Ontzet - Generalen gevecht BREED

De Strijd

In het gildenhuis wordt geloot wie er naar het kamp van de Geldersen gaat en wie er in de stad blijft. De “Gelderse” troepen onder leiding van de koning van het Sint Laurentiusgilde gaan naar het Looveer en de Kleefsen onder de aanvoering van de koning van het Sint Gangulphusgilde blijven in de stad.

Rond het middaguur vindt het splitsen van de troepen plaats. De Gelderse troepen (de belegeraars) gaan naar het Looveer en de Kleefsen ( de verdedigers) blijven in de stad. De verdedigers, maken eerst een rondgang door de stad en als er wegen gebarricadeerd zijn komen de "bielemannen" in actie om de obstakels te verwijderen.

Bij het WACHTHUUS (hoofdkwartier van de verdedigers) verzamelen de Huissenaren zich. Vanuit het wachthuus worden regelmatig koeriers met berichten naar de Hertog van Kleef verzonden voor versterking van de stad. Ook worden brieven naar Karel van Gelre verzonden. In die brieven staat dat de Huissenaren er niet aan denken om hun stad in handen te geven van de Geldersen. In de loop van de middag verzamelen de dames van de Gildenbroeders zich in het "Teerhuus" (het was indertijd de gewoonte om de vrouwen in een goed beschermd gedeelte van de stad onder te brengen).

Om 14:00 gaan de gildenbroeders vissen in "de Molenkolk" om voldoende voedsel te hebben voor de bevolking tijdens de belegering. Daar zullen ook enkele schermutselingen plaats vinden.  De wildeman zal heen en weer door de stad gaan om de nodige paniek te zaaien, dit tot groot vermaak van de jeugd. De slag om Huissen en de strijd tussen de Kleefsen en Gelderse tropen zal omstreeks 16:30 plaatsvinden. 

De man met het blèk(stadsomroeper) zal net voor de slag de stad rondgaan om iedereen te waarschuwen en de ramen en deuren te sluiten Iedereen die een wapen kan hanteren is erbij om het oude zwanenstadje te verdedigen. Na het gevecht en verdrijving van de Gelderse troepen trekken de Huissense verdedigers, onder luid gejuich en klokgelui de stad binnen. De vrouwen worden uit het Teerhuus gehaald en er wordt een vendelhulde gebracht. De Gildenbroeders gaan daarna naar het gildenhuis voor een “bevrijdingsfeestje”. 

Programma zaterdag 22 juni

10:00 bijeenkomst Huissense jeugd (en eventueel ouders) in het scoutinggebouw, Paterslaan.

          De wildeman zal plotseling binnenkomen en de jeugd meenemen.

11:00 Rondgang van de gilden en verdedigers door de stad en verwijderen barricaden 

12:00 Verjaging van Gelderse troepen uit de stad

14:00 De Huissense vissers bij de strang worden belaagd door Gelderse troepen.

14:30 Gelderse troepen worden wederom uit stad verjaagd en gedeelte gevangen genomen

15:00 Gildeheren wegen het gildenzilver op de markt 

15:15 Gelderse troepen doen wederom een vergeefse poging om Huissen te bezetten

15:45 Stadomroeper, man met ’t blek, waarschuwt voor de naderende slag.

16:30 de slag om Huissen op de Molenweide en verjaging van de Geldersen, daarna triomftocht door
          de stad.

 

Dus kom kijken, zaterdag 22 juni vanaf 11.00 in de straten van Huissen.

 

Gildenhuissen.nl is de website van het St. Gangulphusgilde en het St. Laurentiusgilde binnen de stad Huissen
© 2012, Alle rechten voorbehouden

Deze website is het best te bekijken in Google+ Chrome, Mozilla Firefox 3- of Microsoft Internet Explorer 9 of hoger