HTML4

Gilden huissen ontsteken paasvuur

Geschreven door Tjebbe Kersten
Gepubliceerd op woensdag 28 maart 2012 18:56

Paasvuur

Zoals elk jaar wordt op eerste Paasdag, 8 april,  in Huissen het Paasvuur ontstoken. Het Paasvuur is een vreugdevuur dat ontstoken wordt, omdat de lente weer aangebroken is en men de duistere winter weer achter de rug heeft. Deze traditie wordt niet alleen in Huissen gevierd, maar ook in veel plaatsen langs de Rijn en in de Achterhoek is deze traditie bekend. In Huissen wordt ook nog boven op het Paasvuur een duivelspop geplaatst die het symbool van het kwaad is. Door de verbranding van de pop (het kwaad) kan men met een schone lei het nieuwe jaar in. Het Paasvuur wordt ontstoken bij de zogenaamde Molenkolk, aan het eind van het parkeerterrein achter de dijk.

Bij het vallen van de duisternis vertrekken de Gilden hiervoor vanaf hun Gildenhuis naar de kerk waar fakkels worden ontstoken aan de paaskaars.  Met brandende fakkels en de duivelspop gaan de Gilden door de stad, op naar de brandstapel. Om ongeveer 21:00 zal komen de gilden bij de brandstapel aan, en wordt de brandstapel aangestoken door de Koningen van de beide Gilden. Uitleg over de tradities die met het Paasvuur samenhangen wordt dan gegeven door Drs. J. H. F. Zweers.

Als dan uiteindelijk de duivelspop vlam vat, brengen de vendeliers van de Gilden een vendelhulde en zal het lied  “aan U o koning der eeuwen” worden gezongen. Het geheel is de afgelopen jaren al door honderden mensen vanaf de dijk bijgewoond, en ook U bent hierbij van harte welkom.

BELOKEN PASEN, OPRICHTING GILDEN HUISSEN

Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen,15 April, is niet alleen een oude katholieke feestdag, maar  tevens een feestdag voor de Huissense Gilden.  Op deze dag, wordt de oprichting vanhet Sint Gangulphusgilde in 1536 gevierd. De Gilden van Sint Gangulphus werden in 1536 opgericht, door middel van een fusie tussen het Sint Antonius en het Sint Joris gilde. De fusie oorkonde is er nog steeds, vermeld in het oudste Gildenboek. Een kopie hiervan hangt in  de Gildenkapel in de kerk van O.L.V. Vrouw ten Hemelopneming te Huissen-Stad Volgens de oude Gildenboeken is deze dag ingesteld op 23 april 1911. Op deze manier kon jaarlijks op een vaste dag kerkelijk de oprichtingsdag van dit Gilde gevierd worden.

JUBILARISSEN

Niet alleen de oprichtingsdag en Gangulphusdag zal worden gevierd maar ook de jubilarissen van de Gilden zullen worden gehuldigd. Na de eucharistieviering van 10:00 in bovengenoemde kerk  gaan de Gilden naar hun Gildenhuis. Na de feestelijke broodmaaltijd t.g.v. de viering van de oprichting van de Gilden, zullen jubilarissen worden gehuldigd.

Gildenhuissen.nl is de website van het St. Gangulphusgilde en het St. Laurentiusgilde binnen de stad Huissen
© 2012, Alle rechten voorbehouden

Deze website is het best te bekijken in Google+ Chrome, Mozilla Firefox 3- of Microsoft Internet Explorer 9 of hoger