Huissense gildenbroeders onderscheiden

Zaterdag 19 november was een bijzondere dag voor de Huissense Gilden. Tijdens de plechtige investituur van de Nobele Orde van de papegay te Antwerpen werden twee Gildenbroeders onderscheiden. Jan Wannet, lid van de kanselarij der Orde en referendaris voor Gelderland, werd beëdigd als officier van de orde. Na het afleggen van de belofte, werd door de Grootmeester van de Orde , Graaf Henry Le Grelle, de degen opgelegd. Deze “ridderslag” is ontstaan uit een oud Germaans gebruik en is een bezegeling van de belofte. Door dit ritueel wordt de officier opgenomen in een groep van gildenbroeders die niet alleen voor Lees verder …

Ben Stegeman Lingewaard Koning

Op zondag 21 augustus 2011 is door St. Sebastianus Gendt het 3e Lingewaard Koningschieten georganiseerd. Na de kerk volgende een rondgang door Gendt, gevolgd door de officiële opening van het Lingewaard Koningschieten. De vlaggen werden in top gehesen onder het Wilhelmus. Hierna was er een gezamelijke lunch. Na de erewijn stonden de “oud-koningen” en huidige koningen te springen om te schieten. Er waren vier voorrondes, zodat er uiteindelijk van iedere vereniging 4 winnaars waren die de finale mochten meeschieten. De kandidaten waren op dreef. Iedereen vroeg zich af of de klos de eerste ronde wel zou overleven. Toen Ben Stegeman Lees verder …

Lingewaard Koningschieten 2011

De gemeente Lingewaard kent vier prachtige schutterijen en gilden. Om de drie jaar wordt het Lingewaard Koningschieten door één van deze schutterijen en gilden georganiseerd. Op 21 augustus zullen de verenigingen door de Gendtse straten trekken en gaan alle koningen strijden om de titel Lingewaard Koning. Ontstaan Mede op initiatief van oud-burgemeester Persoon, die tevens Beschermheer is van de Huissense gilden en de Doornenburgse Schutterij, besloten de gilden en schutterijen in 2005 te komen tot een nieuw fenomeen: Lingewaard Koningschieten. In dat jaar werd het eerste Lingewaard Koningschieten georganiseerd door Schutterij Gijsbrecht van Aemstel in Doornenburg. Drie jaar later in Lees verder …

Monument geplaatst

Na diverse hindernissen is het monument voor de alle overleden gildenbroeders geplaatst. Nadat eerst de “nood” sokkel geplaatst, moest daarna de sokkel weer op hoogte gemetseld worden. Het monument is definitief bevestigd op de sokkel op zaterdag 16 juli 2011. De Laurentianen zijn blij dat het project teneinde is en zullen het op Laurentiusdag definitief overdragen aan de gilden.  Zie ook artikel in de Gelderlander.